Uyum Yükümlülükler

Mustafa Türkkot Masak Düzenlemeler kapsamında yükümlülerin uymak zorunda olduğu gerekliliklerdir yükümlülükler. Söz konusu yükümlülüklerin neler olduğu aşağıda sıralanmaktadır.

Devam Et →

Yükümlü Kimlerdir

Mustafa Türkkot Masak Düzenlemeler kapsamında belirlenmiş finansal kuruluşlara ve diğer bazı meslek grupları yükümlü olarak adlandırılmaktadır. Yükümlülerin kimler olduğunda ilişkin bilgiler yazıda yer almaktadır.

Devam Et →

Şirketlerde Nakit Akışı

Mustafa Türkkot Nakit akışı, bir şirketin finansal sağlığının ölçüsüdür. Nakit akışı, şirketin para girişi ve çıkışı arasındaki dengeyi gösterir. Nakit girişi, şirketin satışlarından, kredilerinden veya yatırımlarından elde ettiği paraları ifade eder. Nakit çıkışı ise, şirketin giderleri, borçları veya yatırımları için harcadığı paraları ifade eder.

Devam Et →

Vergi Finans

Mustafa Türkkot. Vergi ve finans arasındaki ilişki, ülkenin ekonomik büyümesi ve finansal istikrarı için önemlidir. Vergi gelirleri, hükümetin ihtiyacı olan fonları sağlar ve böylece hükümetin sosyal hizmetleri, sağlık, eğitim ve özellikle de infrastruktür projelerini finanse etmesi mümkün olur. Aynı zamanda, vergi politikalarının doğru şekilde uygulanması, ekonomik büyümeyi teşvik edebilir ve finansal istikrarı sağlayabilir.

Devam Et →

Basitleştirilmiş Tedbir

Mustafa Türkkot Masak 5 Nolu tebliğde Basitleştirilmiş tedbirlere ilişkin düzenlemeler yar almaktadır. Müşterinin tanınması düzenlemeleri kapsamında basitleştirilmiş tedbirlere ilişkin düzenlemeler yazıda yer almaktadır.

Devam Et →

Uzaktan Kimlik Tespiti

Mustafa Türkkot MASAK 19 Nolu Genel Tebliğinde müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir. Kimlik Tespiti düzenlemeleri çerçevesinde uzaktan kimlik tespitine ilişkin usul ve esasların neler olduğu yazıda yer almaktadır.

Devam Et →

Vergi Terapisi

Mustafa Türkkot. Vergi terapisi, vergi yükünü azaltmak için finansal planlama ve danışmanlık hizmetlerini içeren bir uygulamadır. Vergi terapisi, vergi yükünü azaltmak için vergi yasalarının fırsatlarını ve avantajlarını kullanmayı amaçlar. Bu, vergi yükünü azaltmak için vergi indirimleri, vergi istisnaları ve vergi kredileri gibi yolları içerebilir.

Devam Et →

Vergi Psikolojisi

Mustafa Türkkot. Vergi psikolojisi, insanların vergi ödeme davranışlarını ve nedenlerini inceler. Vergi psikolojisi, vergi yasalarının uygulanmasındaki zorlukları açıklamak için sosyal psikoloji, ekonomi ve hukuk gibi farklı alanlardan bilgi kullanır.

Devam Et →

Uyum Düzenlemeler

Mustafa Türkkot. Uyumluluk düzenlemeleri, kuruluşların yasal ve etik olarak faaliyet göstermek için uyması gereken kurallar ve yönergelerdir. Bu düzenlemeler, bireyleri ve toplumu kuruluşların eylemlerinden kaynaklanabilecek olası zararlardan korumak için konulmuştur. Kuruluşların faaliyetlerini sorumlu ve şeffaf bir şekilde yürütmelerini ve riskleri ve olumsuz etkileri azaltmak için adımlar atmalarını sağlamaya yardımcı olurlar.

Devam Et →